Show

  Inschrijvingen

  Inschrijvingen.

  Alle kleuters zijn welkom in “De kleine Picasso” op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons pedagogisch project.

  Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement.

  Wanneer inschrijven?

  U kan, na afspraak met de directie, het hele jaar door inschrijven voor het lopende schooljaar.

  TIP: probeer in te schrijven tijdens de schooluren.? Zo krijgt u tijdens de rondleiding meteen een beeld van onze school in werking!

  Wat meebrengen tijdens de inschrijving?

  Inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document, zoals:

  • de siskaart
  • uittreksel uit de geboorteakte
  • trouwboekje van de ouders
  • identiteitskaart van het kind
  • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
  • de reispas voor vreemdelingen

  De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven. Na de inschrijving worden de leerlinggegevens geregistreerd en uitgewisseld met het Ministerie van Onderwijs.

  Voorrangsperiodes.

  Voor het schooljaar 2019-2020 werken we met voorrangsperiodes.

  • Voorrangsperiode voor dezelfde leefentiteit (broers en zussen van kleuters die reeds ingeschreven zijn): van 4/02/2019 tot en met 24/02/2019
  • Voorrangsperiode voor kinderen van personeel: van 25/02/2019 tot en met 10/03/2019
  • De reguliere inschrijvingen (voor alle kinderen) starten op 11/03/2019

  Kleuters die in het schooljaar 2019-2020 2,5 jaar worden mogen ingeschreven worden tijdens de voorgenoemde periode.

  Zij mogen effectief naar school komen op de instapdatum nadat ze 2,5 jaar geworden zijn.

  Er gelden vaste instapdata:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na O.L.H.-Hemelvaart

  Voor schooljaar 2019-2020 gelden volgende instapdata:

  • maandag 2 september 2019
  • maandag 4 november 2019
  • maandag 6 januari 2020
  • maandag 3 februari 2020
  • maandag 2 maart 2020
  • maandag 20 april 2020
  • maandag 25 mei 2020

  Onze school heeft haar maximumcapaciteit vastgelegd op 90 kleuters.

  Momenteel hebben we voor schooljaar 2019-2020 nog 34 vrije plaatsen? U bent steeds welkom om uw kind in te schrijven.