Show

  Turnen en Zwemmen

  Zwemmen

  De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas gaan elke 14 dagen zwemmen in het zwembad van Landen.

  Samen met de klas- en turnleerkracht krijgen de kleuters watergewenning en zweminitiatie.

  Door de kleine groepjes kunnen we ook tijdens de zwemlessen differentiëren: kleuters die klaar zijn om een stapje verder te gaan krijgen meer zweminitiatie.  Langs de andere kant krijgen kleuters die meer tijd nodig hebben om aan het water te wennen deze extra tijd.

  Het moet nog steeds een speelse en fijne ervaring blijven voor iedereen!

  Turnen

  Elke donderdagnamiddag geeft meester Koen 1 lestijd turnen aan elke klas.
  Indien het goed weer is gaat deze turnles buiten door. Anders worden de stoelen en tafels aan de kant geschoven en wordt er in onze eetklas geturnd.

  Vrijdag wordt dit lesuur in de Passant gegeven.
  Hiervoor moeten de kleuters van de 2de en de 3de kleuterklas turnpantoffels meebrengen.

  De peuters gaan nog niet me turnen in de Passant, omdat deze zaal veel te groot is voor hen, en de peuters moeten vaak nog wennen aan de nieuwe omgeving en leerkrachten.
  Zij krijgen hun lesuur opnieuw in de school.